Khái niệm yêu là gì ?? hài

Yêu là đeo gông vào cổ
-Là làm khổ bản thân
-Là hao cân sút thịt
-Là mù tịt tương lai
-Là ngày dài trông ngóng
-Là tê cóng con tim
-Là cuốn phim bất hạnh
-Là cảm lạnh giữa hè
-Là đè nát tâm hồn-Là máu dồn lên não
-Là bão táp mưa sa
-Là đô la tổn thất
-Là Mất hết tất cả
=> k nên ju

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Bóp Vếu con gái thành công 100%

Hôm nay xin dạy anh em 1 cách
được ôm vếu mà tỉ lệ thành công
90% và tỉ lệ có Gấu 90%

Đầu tiên phải có mục tiêu nhé!
Đề nghị cấu hình tối thiểu cũng
phải quả bưởi bổ đôi cho nó bõ
phát tát!
Đến trước mặt gái
Chỉ thẳng vào vếu nó! Liều hơn
chỉ chỗ khác :3
Chỉ thẳng vếu sau đó nhìn nó,
nói:
CÔ ! CÔ GIẤU CÁI GÌ Ở TRONG NÀY ?
Theo bản năng gái sẽ chửi :
GIẤU CÁI MẢ TỔ/CỤ NHÀ ANH/
MÀY !!
Cơ hội đã đến !
Chạy vào ôm vếu thật chặt , sau đó
khóc :
ÔI 2 CÁI MẢ TỔ/CỤ NHÀ TÔI TÌM
KIẾM BẤY LÂU NAY KHÔNG NGỜ LẠI
Ở ĐÂY !
=))))))))))))))))))